Nordea Finance ändrar räntan

Med anledning av ökade upplåningskostnader till följd av ändrade marknadsräntor höjer Nordea Finans Sverige AB (publ) räntan för lån och krediter med förnärvaranderänta (rörlig ränta) med 0,25 procentenheter. Ändringen träder i kraft den 27 september 2023 för företag och 4 oktober 2023 för privatkunder.

Ändringen innebär även att hyres- och leasingavgifter justeras för företag och privatkunder per ovan nämnda datum.

Ändringen gäller inte fasta eller indexrelaterade räntor.

Privatkunder: 010-157 20 00
Företagskunder: 077-22 88 080