Nordea Finance ändrar räntan

Nordea Finans Sverige AB (publ) höjer räntan för lån och krediter med förnärvaranderänta (rörlig ränta) med 0,75 procentenheter. Ändringen träder i kraft den 30 november 2022 för företag och 7 december 2022 för privatkunder.

Ändringen innebär även att hyres- och leasingavgifter justeras för företag och privatkunder per ovan nämnda datum.

Ändringen gäller inte fasta eller indexrelaterade räntor.

Privatkunder: 010-157 20 00
Företagskunder: 077-22 88 080