Nordea Finance ändrar räntan

Med anledning av minskade upplåningskostnader till följd av ändrade marknadsräntor sänker Nordea Finans Sverige AB (publ) räntan för lån och krediter med förnärvaranderänta (rörlig ränta) med 0,25 procentenheter. Ändringen träder i kraft den 15 maj 2024 för företag och 22 maj 2024 för privatkunder.

Ändringen innebär även att hyres- och leasingavgifter justeras för företag och privatkunder per ovan nämnda datum.

Ändringen gäller inte fasta eller indexrelaterade räntor.

Privatkunder: 010-157 20 00
Företagskunder: 077-22 88 080