Nordea Finance ändrar räntan

Den 21 september 2022 höjer Nordea Finans Sverige AB (publ) räntan för lån och krediter med förnärvaranderänta (rörlig ränta) med 1,00 procentenheter.

Ändringen gäller inte fasta eller indexrelaterade räntor.

Privatkunder: 010-157 20 00
Företagskunder: 077-22 88 080