Introduktion
Anstånd konsument
Anstånd företag
Autogiro
Tillgodo
Överlåtelse

Välkommen

Välj rubrik för att hitta det formulär du söker.

Anstånd privatperson – Bil och fritidskredit

Har du som privatperson en bil- eller fritidskredit och vill ansöka om anstånd med amorteringen? Klicka då på länken nedan (mobilt BankID behövs). För att få amorteringsfrihet behöver vi få din ansökan senast 14 dagar innan förfallodagen.

Det går att ansöka om amorteringsfrihet i 3 eller 6 månader. Återstående löptid ändras inte, vilket innebär att amorteringarna blir högre resten av tiden eftersom de pausas under amorteringsfriheten. Den totala återbetalningskostnaden kan därför bli något högre.

Länk till ansökan om anstånd privatpersonÖppnas i nytt fönster

Har du inte ett mobilt BankID? Klicka då på länken nedan, ladda ner, fyll i blanketten och skicka in den undertecknade ansökan i frankerat kuvert till: Nordea Finans, L413, 105 71 Stockholm

Blankett för ansökan om anstånd, konsumentÖppnas i nytt fönster

Vid beviljat anstånd tar vi ut en administrationsavgift på 800 kr inkl moms per avtal.

Anstånd med amortering för företag

Ansök via det digitala formuläret länkat nedan. Du får svar via säker e-post (öppnas via mejllänk och en kod som skickas till din mobil).  

Om krediten/krediterna har en borgensförbindelse av annan än du som söker ska kopia på ID-handling med godkännande samt underskrift  av borgensman/männen bifogas.

För att få amorteringsfrihet behöver vi få din ansökan senast 14 dagar innan förfallodagen.  

 > Länk till ansökan om anstånd, näringsidkareÖppnas i nytt fönster (mobilt BankID behövs)  

Har du inte tillgång till mobilt BankID ber vi dig ladda ner och fylla i nedan blankett och posta den tillsammans med bilagor till:  
Nordea Finans, L 413, 105 71 Stockholm  

Blankett för ansökan om anstånd, näringsidkareÖppnas i nytt fönster

Vid beviljat anstånd tar vi ut en administrationsavgift på 800 kr exkl. moms per avtal.

Anmälan autogiro

Här kan du skicka in dina uppgifter om du vill göra dina inbetalningar till Nordea Finans via Autogiro. Klicka på Ansökan om AutogiroÖppnas i nytt fönster och identifiera dig med mobilt BankID. 

Har du inte tillgång till mobilt BankID ber vi dig ladda ner, fylla i och skriva ut Autogiroanmälan - medgivande till kontonummerÖppnas i nytt fönster (pdf). Öppnas i nytt fönster från Bankgirots webbplats. 

Fyll i Nordea Finans som betalningsmottagare och ditt avtalsnummer som betalarnummer.

Skicka den ifyllda blanketten till:
Nordea Finans, L415, 105 71 Stockholm

Vid inbetalningar genom Autogiro belastas ditt konto med beloppet på förfallodagen.

Utbetalning av tillgodohavande

Har du  fått meddelande om att du har ett tillgodobelopp på ett engagemang hos oss? Här kan du skicka in dina uppgifter och få aktuellt belopp utbetalt. Klicka på länken nedan och identifiera dig med mobilt BankID. 

Utbetalning av tillgodohavande Öppnas i nytt fönster

Överlåtelse av avtal

Så här går det till

OBS! Det är viktigt att båda parter tar del av denna information

Överlåtelsen sker i 2 steg:  
Steg 1.
 Ansökan och prövning
Formuläret nedan fylls i av dig/er som vill ta över avtalet och en kreditprövning sker.

Steg 2. Signering av överlåtelsekontrakt  
Ett överlåtelsekontrakt skickas ut inom 10 dagar från det att ansökan inkommit till oss och ska signeras digital av både nuvarande och blivande kund/er. Ni får ett meddelande via mejl och SMS att kontraktet är klart för signering.

Överlåtelsedag blir den första i nästkommande månad förutsatt att:   

  • Överlåtelsehandlingen signerats av båda parter senast 5 bankdagar innan månadens slut 
  • Samtliga betalningar har erlagts fram till överlåtelsedagen
  • Vid ett registreringspliktigt fordon och avbetalningsavtal - att ni anmält ägarbyte hos Transportstyrelsen
  • Vid ett registreringspliktigt fordon – att en ny helförsäkring tecknats senast per överlåtelsedagen

Villkor
Avgiften för ansökan är för närvarande 1 500 kr (ink moms) för privatpersoner och 2 000 kr (ex moms) för företag och tas ut av övertagande kund på första betalningen efter att överlåtelsen skett. 

Bekräftelser och dokumentation 
Ert exemplar av signerat kontrakt finner ni under ”Logga in/Avtal och meddelanden eller Företagets dokument” på nordea.se.  Kontraktet blir giltigt när ni fått en bekräftelse från Nordea Finance att överlåtelsen är genomförd. Denna bekräftelse skickas ut som ett krypterat/säkert mejl (länk samt pinkod). Även besked om avslagen ansökan skickas på detta sätt.

Länk till Ansökan om överlåtelse >Öppnas i nytt fönster