Digitala årsbesked

Digitala årsbesked

Du får årsbesked digitalt

Som en del i vårt miljöarbete är våra årsbesked digitala. Det innebär att ditt årsbesked för 2023 är tillgängligt på nordeafinans.se från januari 2024. 

Du kan se ditt årsbesked när du loggar in med Mobilt BankID under Logga in – Avtal och meddelanden.

Ditt årsbesked lagras i ett digitalt arkiv i minst 5 år om du inte väljer att ta bort det. Du kan även skriva ut eller spara det på din dator.