Two persons meeting outside an office are looking at a laptop

Lär dig mer om dina kunder, använd finansiering<br>som säljverktyg

Tips om hur du använder finansiering i din försäljning, och hur du kan lära känna dina kunder bättre med hjälpa av färger