Finansiering

Leasing, hyra och avbetalning är en utbredd och fördelaktig form av finansiering av maskiner, utrustning och fordon inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Om finansiering

Med leasing och hyra får ditt företag tillgång till utrustningen mot att ni betalar hyra under en överenskommen tidsperiod. Tidsperioden är vanligtvis mellan tre och sju år, beroende på typ av utrustning och vad du som kund önskar, så länge som det är i proportion till den förväntade ekonomiska livslängden.

Avbetalning kan liknas vid ett lån där kreditgivaren erhåller säkerhet i finansierad utrustning; en optimal lösning för finansiering i egen balansräkning. Köparen gör avskrivningar på samma sätt som för annan ägd utrustning, och har rätt att lösa restskulden under avtalstiden.

Leasingkalkyl

Våra kärnområden

I princip kan all drifts- och anläggningsutrustning som kan särskiljas som en egen enhet och skrivas av finansieras genom leasing/hyra och avbetalning.

Entreprenadmaskiner

construction

Grävmaskiner, hjullastare, dumprar och övrig entreprenadutrustning.

Transport/Logistik

Van

Lastbil, släp, varubil, personbil, truckar och containers.

Jordbruk/Skogsbruk

tractor

Skogsbruksmaskiner, traktorer, tröskor och annan jordbruksutrustning.

IT/Kontor

computer

Kontorsmaskiner, software, hardware och medicinsk utrustning.

Så här blir man kund

Här berättar vi hur du blir leasing-/hyreskund hos Nordea Finance och det som händer efter hyresperioden.

Förfrågan

Du kan kontakta oss direkt eller låta din leverantör kontakta oss med en förfrågan om leasing.

Kreditvärdering

Vi gör en kreditvärdering och när en finansieringsansökan är beviljad skickas ett avtal ut som skall undertecknas av behörig firmatecknare manuellt eller med BankID.

Leverans

Leveransen av utrustningen får INTE ske förrän avtalet har undertecknats och returnerats (se pantsättninglagen). Ett leveransgodkännande skall undertecknas vid fysisk leverans av utrustningen.

Betalning

När utrustningen har levererats till dig och du har försäkrat sig om att den är i det skick som avtalats, undertecknat och returnerat leveransgodkännandet kan vi betala leverantörsfakturan.

Ingående av avtal

När alla föregående formaliteter är avklarade upprättar vi det slutgiltiga leasing-/hyresavtalet och börjar fakturera för hyran i enlighet med de överenskomna förfallodagar och övriga villkor.

Fördelar

Det finns flera fördelar med att finansiera din utrustning hos Nordea Finance.

 • Upp till 100-procentig finansiering.
 • Frigör driftskapital som kan användas till annat.
 • Skatteavdragen blir större för leasing än för lån, då de samlade avskrivningarna vid lånefinansiering är lägre än de totala hyreskostnaderna under hyresperioden.
 • Ingen förskottering av moms vid anskaffningstillfället.
 • Binder inte företagets övriga pantsäkerheter, då vi vanligtvis endast har utrustningen som säkerhet.
 • Flexibelt. Hyran kan anpassas till intäkterna, exempelvis vid säsongssvängningar.
 • Möjliggör regelbundet byte av omodern utrustning mot modern och effektiv utrustning.
 • Nedskrivning av utrustningen i takt med utrustningens värdeminskning.
 • Finansiell spread.
 • Snabbare skattemässig kostnadsredovisning av investeringen.
 • Full nyttjanderätt till utrustningen. Det är nyttjanderätten och inte egendomsrätten som utgör grunden för intäkter och överskott.
 • Enkel budgetering och bokföring, då hyran kostnadsredovisas i sin helhet
 • Bättre likviditet. Kostnaderna fördelas över den tid som utrustningen används och leder till förtjänst.
 • Bättre jämförelsetal i balansräkningen då leasingsobjekten vanligtvis inte aktiveras i redovisningen.
 • Möjligheter till gemensam drift genom att flera jordbrukare kan gå samman och teckna ett leasingavtal (jordbruk).

Varför välja Nordea Finance?

Vi är specialister på utrustningsfinansiering med hög kunskap om utrustning och branscher som förstärks av lokal närvaro och samarbete med ledande leverantörer.

Vi erbjuder snabb och flexibel kundservice med konkurrenskraftiga villkor och förmånliga försäkringsavtal. Dessutom erbjuder vi bra digitala tjänster där våra kunder enkelt får översikt över sitt engagemang.

Försäkring

Nordea Finance samarbetar med Marsh och IF inom Allriskförsäkring och med Länsförsäkringar, LF Sak, inom Motorförsäkring.

Allriskförsäkring

Vi erbjuder allriskförsäkring på en stor del av utrustningen som är leasad eller hyrd inom IT och kontorsutrustning, vendingmaskiner, verkstadsmaskiner, entreprenadtillbehör med mera. 

För skador eller frågor om försäkringen gällande villkor och omfattning, kontakta oss här.

Villkor: Villkor Allriskförsäkring (pdf, 51 KB)Öppnas i nytt fönster

Vid skada: Skadeblankett (pdf, 211 KB)Öppnas i nytt fönster

Motorförsäkring

För frågor om Motorförsäkringens gällande villkor och omfattning, klicka på länk nedan, alternativt ring till Länsförsäkringar, LF Sak, på telefon 0771-666 400.

Vid skada skickas ifylld Skadeblankett till Nordea Finance på mailadress nfeforsakring@nordea.com

Villkor: 

Vid skada:

EIB-finansiering

Som ett resultat av fortsatt gott samarbete mellan Nordea Finance och Europeiska investeringsbanken (www.eib.org) har vi nöjet att erbjuda våra kunder fördelaktig finansiering.

Erbjudandet gäller både kunder inom kategorin ”SME” (små och medelstora företag färre än 250 anställda) och vissa större företag (med mellan 250 och 3 000 anställda).

Vårt samarbete med Europeiska investeringsbanken började år 2014 och sendan dess har vi därigenom fått tillfälle att erbjuda rabatterad finansiering till fler än 7 000 kunder.

Kunder som kvalificerar sig erhåller en ränterabatt om 0,25 %, tillhandahållen av Europeiska investeringsbanken. Ränterabatten kan potentiellt erhållas under en period om upp till 5 år.

För att vara kvalificerad för rabatten måste vissa kriterier både avseende er som kund och avseende den finansierade utrustningen vara uppfyllda. För närmare information om villkoren hänvisar vi till länken nedan.

Villkor för EIB-finansiering
(pdf, 914 KB)Öppnas i nytt fönster

Kontakta oss gärna på telefon 08-470 95 00 om ni har ni frågor eller funderingar om detta.