Frigör kapital och få snabbare tillväxt

Som företag är det viktigt att säkerställa rörelsekapital och stabil likviditet. Vi erbjuder idag factoringtjänsterna Fakturaköp och Fakturabelåning, vilket är två olika sätt att snabbt få tillgång till kapitalet i dina kundfakturor.

 • Bättre likviditet
 • Enkel administration
 • Mer rörelsekapital

Fakturabelåning

Fakturabelåning är en finansieringslösning där ditt företags fakturor används som säkerhet. 

 • Vid större fakturavolymer
 • För att få ett jämnare kassaflöde
 • För bättre rutiner i kundreskontran
 • För att korta ner betaldagarna på era kundfakturor

Hur stor kredit behövs?

Vi går igenom strukturen på ditt företags kundfordringar och ditt likviditetsbehov. 

 • Vid större enskilda fakturor
 • Vid återkommande försäljning på utvalda kunder
 • När ni snabbt behöver frigöra pengar
 • När ni vill överlåta kreditrisken till oss

Så fungerar fakturabelåning

 1. Ditt företag beviljas en kredit från oss. 
 2. Du fakturerar som vanligt men överlåter fakturan till oss. Vi betalar ut upp till 80% av fakturerat belopp i förskott till ditt företag när du pantsätter fakturan. Vi sköter administrationen. 
 3. När din kund betalar fakturan överförs den del som inte betalats ut som förskott till ditt företag. Du betalar bara ränta för beloppet och den tid som krediten används.

Vad säger våra kunder om factoring?

Businesswomen in meeting small overlay

Vi är ett mindre detaljhandelsbolag och säljer varor till större kedjor. Våra kunder har ofta mellan 60 och 90 dagar på sig att betala enligt avtal. Eftersom kunderna binder upp mycket av vårt kapital är factoring en bra lösning för oss. Det gör att betalningsförmågan i företaget förbättras väsentligt med kort varsel eftersom det frigör stora delar av det kapital som annars binds upp hos våra kunder.

Anpassade factoringlösningar för olika behov

Fakturaköp – för större företag

Fakturaköp innebär att vi köper ditt företags fakturor. Tjänsten vänder sig främst till större företag. Vi skräddarsyr en lösning som passar er. Vi kan också helt eller delvis ta över kreditrisken i fordringarna.

Belåning av exportfordringar

Du kan också avtala om administration och belåning av  kundfordringar på utländska kunder. Fordringarna måste då vara öppna fordringar och får inte innebära betalningsformer som remburs. Fordringarna kan vara utställda i antingen SEK eller i utländsk valuta, men finansieringen ska ske i SEK. Det finns vissa begränsningar för vilka länder kunderna får finnas i.

Finansiering utan administrationshjälp

Finansiell factoring är en finansieringstjänst med fakturabelåning, men utan vår hjälp med administration av reskontra. Ditt företag hanterar all administrationen av kundreskontran, som bokning av kundinbetalningar, utskick av betalningspåminnelser och dröjsmålsräntefakturor. Ditt företag skickar sedan rapporter till oss med regelbundna intervall.

Ditt företag kan använda alla de inkassotjänster som vi erbjuder i övriga factoringprodukter.

Belåna bara vissa fakturor

Styckebelåning innebär att du belånar enstaka fakturor utställda på en eller ett begränsat antal kunder. Eftersom antalet överlåtna kundfordringarna är begränsade behöver kunden lämna en leveransbekräftelse innan vi kan belåna fakturan. Vi tar hand om administrationen av de överlåtna fakturafordringarna.

Belåna fakturor i annan valuta

Valutafactoring passar dig som fakturerar i annan valuta än SEK och vill ha finansiering i den valuta fakturan är utställd i. Valutafactoring är en bra lösning om ditt företag har utflöde i utländsk valuta eller om du vill terminssäkra för valutarisker. 

Är du bara ute efter finansiering?

 • Finansiell factoring innebär fakturabelåning men utan vår hjälp med administration av reskontra. Det är med andra ord en ren finansieringstjänst.
 • Vid finansiell factoring sköter ditt företag själv administrationen av kundreskontran – alltså bokning av kundinbetalningar, utskick av betalningspåminnelser och dröjsmålsräntefakturor. Ditt företag skickar sedan rapporter till Nordea Finance med regelbundna intervall.
 • Vid finansiell factoring har ditt företag rätt att utnyttja alla de inkassotjänster som Nordea Finance erbjuder i övriga factoringprodukter.
Kundreskontran på internet
Elektronisk överföring
Minska risken för kreditförluster
När kunder inte betalar

Följ kundreskontran på internet

I Factoring on Line kan du se din kundreskontra, se fasta rapporter, skapa rapporter för utskrift eller export till Excel samt skicka uppdrag till oss. 

Elektronisk överföring

Skicka automatiskt elektroniska fakturakopior och kundinformation från ditt affärssystem till oss. En virtuell skrivare ger stöd för funktionaliteten oavsett om ditt system kan skapa en elektronisk faktura eller inte och oavsett format. Du slipper kostsamma investeringar och systemanpassningar.

Minska risken för kreditförluster

Med kreditbevakning via Upplysningscentralen kan du förebygga kreditförluster. Du väljer vilka kunder du vill bevaka, på vilket sätt samt hur ofta du vill ha information. 

När kunder inte betalar

Lägg till inkassotjänster i ditt upplägg, oavsett om fakturan är utställd på en sverigebaserad eller utländsk kund. Fordringar på utländska kunder hanteras lokalt i kundens hemland.

Priser

SpecifikationPris
FactoringEnligt offert

Kontakta oss - företag