Bil Sweden summerar 2018 och konstatera att det blev det tredje bästa året någonsin för personbilar och all time high för både lätta och tunga lastbilar.

Nyregistreringarna av personbilar minskade jämfört med rekordåret 2017. Registreringarna av både lätta och tunga lastbilar ökade och nådde rekordnivåerna. 

Ojämnt år

2018 präglades av en ryckighet, med ett starkt första halvår och ett betydligt svagare andra halvår. Förklaringen ligger framför allt i införandet av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus från halvårsskiftet. Många passade på att köpa och registrera sk Malusbilar innan den 1 juli för att undvika den kraftiga höjningen av fordonsskatten, som Bonus-malussystemet innebär. Följdeffekten blev kraftigt minskade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar under andra halvåret. 

För personbilarnas del förstärktes nedgången under hösten av förlängda leveranstider för vissa modeller som en följd av brist på testkapacitet i Europa för att få nya bilmodeller godkända enligt den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), som infördes 1 september. Effekterna av både Bonus-malus och WLTP har successivt klingat av nybilsregistreringen och kommer fortsätta att göra så in på 2019, fortsätter Anders Norén på Bil Sweden.

Mot renare tider

Tankar elbilFordonsindustrin och den svenska marknaden genomgår en kraftig omställning mot renare, säkrare och effektivare fordon.

Industrin gör miljardinvesteringar i nya fordon och tjänster som samtidigt kräver stora investeringar i infrastruktur, styrmedel och kundernas kunskap. 

Nya fordon som lanserats på marknaden har ännu inte fått fullt genomslag bl a till följd av begränsad produktionskapacitet, menar organisationen Bil Sweden. 

 

Läs mer:
Bil SwedenÖppnas i nytt fönster  

Länkar: 
Fakta om WLPTÖppnas i nytt fönster
Fakta om BonusMalusÖppnas i nytt fönster