Woman working at the computer

Årsbesked

Årsbeskedet visar statusen på dina lån/konton per 31 december föregående år, betalda respektive erhållna räntor under föregående år och är ett deklarationsunderlag. Där framgår vilka uppgifter som lämnats till skatteverket.

Digitala årsbesked

Digitala årsbesked

Du får årsbesked digitalt

Som en del i vårt miljöarbete är våra årsbesked digitala. Det innebär att ditt årsbesked för 2022 är tillgängligt på nordeafinans.se från januari 2023. 

Du kan se ditt årsbesked när du loggar in med Mobilt BankID under Logga in – Avtal och meddelanden.

Ditt årsbesked lagras i ett digitalt arkiv i minst 5 år om du inte väljer att ta bort det. Du kan även skriva ut eller spara det på din dator.

Villkorsändring

Digitala årsbesked

Du får årsbesked digitalt

Som en del i vårt miljöarbete är våra årsbesked digitala. Det innebär att ditt årsbesked för 2022 är tillgängligt på nordeafinans.se från januari 2023. 

Du kan se ditt årsbesked när du loggar in med Mobilt BankID under Logga in – Avtal och meddelanden.

Ditt årsbesked lagras i ett digitalt arkiv i minst 5 år om du inte väljer att ta bort det. Du kan även skriva ut eller spara det på din dator.

Villkorsändring

Villkorsändring i samband med övergången till digitala årsbesked

I våra avbetalningskontrakt ändras andra meningen i punkt 32, Meddelande m m, i allmänna villkoren till:
“I annat fall skickas information och meddelanden via annan elektronisk kommunikationstjänst eller per post till den adress som är registrerad hos säljaren eller som i annat fall är känd för säljaren.”

För våra MasterCard och Visakort ändras andra meningen i punkt 26, Meddelanden, i kontobestämmelserna till:
“I annat fall skickas information och meddelanden via annan elektronisk kommunikationstjänst eller per post till den adress som är registrerad hos NF eller som i annat fall är känd för NF.”

För våra konton ändras andra meningen i punkt 16, Meddelanden, i kontovillkoren till:
“I annat fall skickas information och meddelanden via annan elektronisk kommunikationstjänst eller per post till den adress som är registrerad hos NF eller som i annat fall är känd för NF.”

För våra lån ändras andra meningen i punkt 13, Meddelanden m m, i allmänna villkoren till:
“I annat fall skickas information och meddelanden via annan elektronisk kommunikationstjänst eller per post till den adress som är registrerad hos NF eller som i annat fall är känd för NF.”