Nytt skattesystem för fordon från 1 juli 2018

Påverkar alla som köper eller leasar en ny bil - fordon som släpper ut mycket koldioxid kan få förhöjd skatt med upp till 233%.

Med det nya skattesystemet vill regeringen öka incitamenten för att köra miljövänligt. En viktig anledning är målet att Sverige år 2030 ska ha en bilflotta som är oberoende av fossila bränslen.  

– Bonus-malussystemet är en skatteväxling med grönt syfte. Där vi tidigare hade ett bonussystem, där de som körde bilar med låga utsläpp belönades, ska nu också de som kör bilar med höga utsläpp beläggas med en straffskatt. Man vrider helt enkelt åt skruvarna lite, säger Jörgen Hagmann, Key Account Manager på Nordea Finans i Malmö. 

Systemet är uppbyggt enligt klassisk morot och piska-modell. Alla bilar som registreras från den 1 juli 2018 beskattas, i stigande skala, efter sina koldioxidutsläpp. Upp till 60 mg CO2-utsläpp/kilometer innebär en bonus, medan alla bilar som släpper ut mer får en straffskatt. 

– För många av de vanligaste tjänstebilarna pratar vi om en ansenlig skatteökning, oavsett om man räknar i kronor eller procent. Som mest ser vi en ökning med 233 procent, men det är långt ifrån alla som kommer upp i den summan, säger Jörgen Hagmann. 

BonusMalus diagram
  
Se över bilpolicyn

För privatpersoner eller företag som ska köpa eller leasa ett fåtal bilar från den 1 juli kommer förändringen inte att göra någon gigantisk skillnad. Men det bolag som har många tjänstebilar måste tänka om – om inte kostnaderna ska bli orimliga. 

– Företagen kommer i större utsträckning att behöva fokusera på att få sina anställda att ta ut bilar som släpper ut mindre. Visst har man även tidigare uppmuntrat till det, med tanke på den bonus som funnits, men nu kommer man att bli tvungen att ta i mer kraftfullt. Samtidigt beror handlingsutrymmet såklart på vilka villkor den anställde gavs när han eller hon anställdes. Har tjänstebil ingått i avtalet är det kanske svårt att ändra på det utan att samtidigt erbjuda andra förmåner istället, säger Jörgen Hagmann. 

För den som bor och arbetar i storstadsområden eller tätort är en elbil eller en hybrid förmodligen ett lika bra (eller om man ser till miljön bättre) alternativ som de större, mer motorstarka och traditionellt sett vanligare tjänstebilarna. Men för de som bor utanför städerna är alternativet kanske inte lika gångbart. 

– Den som varje dag kör 20-25 mil eller mer per dag, troligen också utan tillgång till laddmöjligheter på vägen, är det helt enkelt varken ekonomiskt fördelaktigt eller tidsmässigt möjligt att välja en av de bilar som ger bonus eller låg skatt. På det viset finns en obalans i systemet. Fast det är ju något vi är ganska vana vid, i vårt avlånga land, säger Jörgen Hagmann. 

Vad kan man ge för råd till de kunder som står inför köp eller leasing av tjänstebilar nu, efter den 1 juli?

– Det första är att göra en inventering, så att man vet vad som komma skall. Är det två bilar som kommer att behöva bytas ut eller är det fyrtio? Det andra är att se över sin bilpolicy och uppdatera den efter de nya förutsättningarna. Om många medarbetare använder sin tjänstebil främst privat är det kanske dags att de är med och tar en större del av kostnaden, till exempel.